Zoeken
 Zoeken

Contact adressen:Bestuur:Voorzitter: Thea Geers e-mail: hermangeers@planet.nl
Vice-voorzitter: Henk van Kempen e-mail: henksgarden@planet.nl
Secretaris: Peter Schrauwen e-mail: p.schrauwen51@gmail.com
Penningmeester: Jos van Bergen e-mail josvbergen@home.nlRedactie: Henk van Kempen (eindredactie) e-mail: henksgarden@planet.nl
Ledenadministratie: Peter Schrauwen e-mail: p.schrauwen51@gmail.com
Excursies: Herman Geers e-mail: hermangeers@planet.nl
     LidmaatschapJaarlijkse contributie € 42,50  hiervoor ontvangt u 4 x per jaar een uitgave van ons blad ConiSferen
Elk jaar zijn er 3 excursies.

ConiSferen
ConiSferen


 
       

Voor het inschrijven van een lidmaatschap kunt u mailen naar Peter Schrauwen, (ledenadministratie) p.schrauwen51@gmail.com
 
 


ConiSferen


Verschijningsdatum eerstvolgende ConiSferen:

december 2015

kopij kunt u sturen aan de eindredactie: e-mail henksgarden@planet.nl